Svenska Båtunionen

Båtliv – Svenska Båtunionens medlemstidning har en upplaga på ca 141 000 ex, delas ut sex gånger per år. Digitalt nyhetsbrev 10 ggr/år, logotyper, annonser.
Svenska Båtunionen – logotyper, annonser, årsredovisning, affischer.

www.batliv.se   www.batunionen.se

Microsoft Outlook - PMKAPTENVAST.indd

ungahjaltar_textkonturer

storabatklubbsdagen_textkonturer