Svenska Båtunionen

Båtliv

Båtliv – Svenska Båtunionens medlemstidning har en upplaga på ca 140 000 ex, delas ut sex gånger per år. Digitalt nyhetsbrev 10 ggr/år, logotyper, annonser.
Svenska Båtunionen – logotyper, annonser, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, affischer, roll-ups, ”väggar” till mässor, mall till nyhetsbrev i getanewsletter.

www.batliv.se   www.batunionen.se