Axplock av uppdrag

Gecea Euro Trading  – annonser, dekaler, broschyr
Marina Media – logotyp, annonser
Saltsjön Mälarens Båtförbund – kalender, skyltar
Svenska Sjö – försäkringsbrev, annonser