November

November månads mening blev till en fråga och lyder som följer: Är ensam alltid stark?

På Lilo Media är det bara jag som arbetar, jag har inga anställda. Men tack vare mina olika uppdrag har jag ett härligt nätverk av professionella människor omkring mig. Människor som man kan luta sig mot när och om det behövs.

Så ensam är jag aldrig. Men stark är jag alltid!