Avtryck

Hur funkar det egentligen att arbeta med Lilo. Frågan ställdes till ett par av Lilos uppdragsgivare.

citat