Oktober

Design som design. När man inte har tidningar att göra kan man designa andra saker. Denna gravprydnad ska hamna på mina morföräldrars grav.