Januari

Ett riktigt lågvattenmärke? Nej verkligen inte… I början av januari hade vi mycket högre vattenstånd än normalt. Att y-bommarna ligger högre än båtarna är verkligen inte vanligt.