December

Ett utvecklande år både kreativt och samarbetsmässigt. Det är meningen jag sammanfattar året 2023 med. Omgörning av Båtbranschen, nytt tidningsprojekt inom de nordiska gränserna, ett jubiluem och uppskattning. Ja ett bra år, med andra ord! Ser med tillförsikt fram mot 2024! God jul!